Advanced search

Δήλωση Προστασίας Δεδομένων

Η ασφάλεια και προστασία των προσωπικών σας δεδομένων έχουν για εμάς προτεραιότητα.
Γι’ αυτό αναλαμβάνουμε την υποχρέωση να χειριζόμαστε υπεύθυνα τα προσωπικά σας δεδομένα.
Η μεταφορά των δεδομένων σας γίνεται με κρυπτογράφηση.
Τα δεδομένα σας αποθηκεύονται στους διακομιστές μας στην σε διάφορες χώρες.

  1. A. Καμία αποθήκευση δεδομένων πιστωτικών καρτών

O monomachos.com δεν αποθηκεύει και δεν ελέγχει τα δεδομένα πιστωτικών καρτών,  (όλες οι συναλλαγές γίνονται ηλεκτρονικά μέσω PayPal που είναι ο πιο ασφαλέστερος τρόπος πληρωμής).

  1. B. Ορισμός προσωπικών δεδομένων

Τα ατομικά δεδομένα είναι προκαθορισμένα δεδομένα, όπως για παράδειγμα όνομα, διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης και φύλο του μέλους, αριθμός κινητού τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e mail) καθώς και δεδομένα χρήσης, όπως για παράδειγμα όνομα μέλους, κωδικός πρόσβασης και διεύθυνση.

Γ. Βασική αρχή

Το μέλος συναινεί ότι o monomachos.com και οι προσληφθέντες από τoν monomachos.com βοηθοί ή/και συνεργάτες/υπεργολάβοι θα αποθηκεύουν, επεξεργάζονται και χρησιμοποιούν τα προσωπικά δεδομένα που το μέλος εισήγαγε για την αιτιολόγηση και διαχείριση της σχέσης που αφορά στη διεξαγωγή και διεκπεραίωση των συναλλαγών, την ιδιότητα μέλους (π.χ. αναφορικά με το λογιστικό διακανονισμό των παρεχόμενων υπηρεσιών, ή την διευκόλυνση της επικοινωνίας σε περίπτωση ερωτήσεων), και τις συναλλαγές και συμβάσεις που συνάπτονται μέσω της αγοράς monomachos.com. Αυτό αφορά κυρίως το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση, το τηλέφωνο, τη διεύθυνση email, το φύλο και την ημερομηνία γέννησης του μέλους. Επίσης αναφορά με την ιδιότητά του ως μέλους και την πρόσβασή του στην ηλεκτρονική πλατφόρμα το μέλος παρέχει την συγκατάθεσή του για την αποστολή μηνύματος (sms) από το monomachos.com ή συνεργάτη/υπεργολάβο αυτού στον αριθμό κινητού τηλεφώνου που έχει δηλώσει κατά την εγγραφή του με σκοπό την γνωστοποίηση σε αυτό του κωδικού ενεργοποίησης στο σύστημα του monomachos.com κατά την εγγραφή του ή/και οποτεδήποτε αυτό ζητηθεί από το ίδιο το μέλος καθώς επίσης και για την αποστολή μηνύματος για την ενημέρωση του.

 

Δ. Δεδομένα χρήσης

Το μέλος συναινεί ότι o monomachos.com θα συλλέγει, επεξεργάζεται και χρησιμοποιεί τα δεδομένα χρήσης του μέλους αναφορικά με τη χρήση του monomachos.com, ιδιαίτερα για να διαμορφώνει περαιτέρω την αγορά και την παρουσία της σε σχέση με τις πιθανές ανάγκες του μέλους και για να ενισχύει την ασφάλεια της αγοράς. Προκειμένου να διαμορφωθούν οι υπηρεσίες με τον καλύτερο δυνατό και ασφαλή τρόπο, αυτό θα αφορά κυρίως τον τύπο λογισμικού πλοήγησης ιστού (Browser)(π.χ. Google Chrome, Mozilla Firefox) που χρησιμοποιεί το μέλος, το λειτουργικό σύστημα ,το όνομα χώρου (π.χ. go.sunrise.com) και τη διεύθυνση IP.

  1. E. Δημοσιοποίηση ονοματεπώνυμου, διεύθυνσης και αξιολογήσεων μέλους

Το μέλος συναινεί ότι o monomachos.com θα δημοσιεύει το όνομα μέλους, την ημερομηνία εγγραφής, το προφίλ αξιολόγησης και ότι θα καταστήσει ελεύθερη την πρόσβαση στα κατατεθέντα από το μέλος σχόλια αξιολόγησης για άλλα μέλη του monomachos.com σε όλους τους επισκέπτες της ιστοσελίδας της. Το μέλος αποδέχεται ότι δεν μπορεί να τηρηθεί η εχεμύθεια για ήδη δημοσιευμένα στοιχεία.

ΣΤ. Δημοσιοποίηση προσφορών στην αγορά

Το μέλος συναινεί με τη δημοσιοποίηση των στοιχείων τα οποία εισαγάγει κατά τη δημιουργία μιας προσφοράς ή της λειτουργίας αξιολόγησης. Επιπλέον, το μέλος συναινεί ότι το όνομα χρήστη καθώς και ο τόπος κατοικίας του θα είναι ορατά, όταν κάνει προσφορά από την ιστοσελίδα του monomachos.com.

Ζ. Πρόσθετη δημοσιοποίηση προσφορών

Ο monomachos.com έχει το δικαίωμα να δημοσιεύει προσφορές και τις σχετικές με αυτές πληροφορίες που δημοσιεύονται στην monomachos.com σε άλλες πλατφόρμες, καθώς και σε άλλα μέσα (π.χ. Facebook, Google ads, website, περιοδικά, εφημερίδες κ.λ.π), προσαρμόζοντας εν ανάγκη τη μορφή τους.

Η. Διαβίβαση στοιχείων επικοινωνίας μετά τη σύναψη σύμβασης

Το μέλος συμφωνεί ότι ο monomachos.com θα διαβιβάζει τα αποθηκευμένα στοιχεία επικοινωνίας καθώς και ένα κείμενο που έχει καταχωρηθεί για το σκοπό αυτό από το μέλος, εφόσον το μέλος έχει ενεργοποιήσει αυτή τη λειτουργία στον λογαριασμό μέλους – τον σύνδεσμο λογαριασμού ταχυδρομικού ταμιευτηρίου ή/και τραπέζης του μέλους στον εκάστοτε αντισυμβαλλόμενο για τους σκοπούς της εκτέλεσης μιας σύμβασης που συνάφθηκε μέσω του monomachos.com.

Θ. Χρήση για διαφημιστικούς σκοπούς

Το μέλος συμφωνεί ότι ο monomachos.com θα επεξεργάζεται και θα χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα του για ενέργειες μάρκετινγκ, όπως π.χ. την αποστολή email με γενικές πληροφορίες ή διαφημιστικό χαρακτήρα (ενημερωτικά δελτία). Εφόσον το επιθυμεί το μέλος, ο monomachos.com θα παραιτηθεί από τη χρήση των προσωπικών δεδομένων για διαφημιστικούς σκοπούς. Το μέλος μπορεί ανά πάσα στιγμή να αποστείλει ένα σχετικό email στο monomachos.com  ή να ρυθμίσει ανάλογα στον λογαριασμό μέλους του τη λειτουργία αποστολής ενημερωτικού δελτίου.

Ι. Επεξεργασία αναφορικά με απατηλές πράξεις

Το μέλος συμφωνεί ότι σε περίπτωση ύπαρξης εύλογων στοιχείων και εφόσον το απαιτεί η συγκεκριμένη περίσταση, ο monomachos.com θα έχει το δικαίωμα να συλλέξει, επεξεργαστεί και χρησιμοποιήσει εκείνα τα δεδομένα, τα οποία είναι απαραίτητα για την αποκάλυψη, όπως και τη διακοπή προσφορών που δημιουργήθηκαν με δόλιο σκοπό καθώς και τα στοιχεία κάθε άλλης παράνομης ή αντισυμβατικής χρήσης του monomachos.com.

Κ. Διαβίβαση σε περίπτωση νόμιμης διάταξης

Σε περίπτωση νόμιμης διάταξης, υπηρεσιακής εντολής ή επίσημης προκαταρκτικής εξέτασης, ο monomachos.com έχει το δικαίωμα άνευ ετέρου να θέσει τα σχετικά στοιχεία στη διάθεση της αντίστοιχης υπηρεσίας.

Λ. Διαβίβαση σε υπηρεσίες ελλείψει νόμιμης διάταξης

Καθώς η διαβίβαση δεδομένων δεν επιτρέπεται βάσει νόμου, το μέλος συναινεί στη διαβίβαση των προσωπικών του δεδομένων σε διωκτικές και εποπτικές αρχές για την απαραίτητη προστασία από κινδύνους για την κρατική και δημόσια ασφάλεια καθώς και για τη δίωξη εγκληματικών πράξεων.

Μ. Αποθήκευση και χρήση μετά τη λήξη της συνδρομής

Το μέλος συναινεί ότι τα στοιχεία που αφορούν προσφορές που σχετίζονται με το δικό του όνομα χρήστη (συμπεριλαμβανομένων των λεπτομερειών για προσφερόμενα προϊόντα, τον τόπο κατοικίας και τον ταχυδρομικό κώδικα του μέλους, τις προσφορές τιμών που κατέθεσε κ.λπ.) δεν θα εμφανίζονται στην αγορά του monomachos.com ακόμη και μετά τη λήξη της διάρκειας προσφοράς. Επιπλέον, το μέλος συναινεί στην αποθήκευση και χρήση των δεδομένων του για τους ανωτέρω αναφερόμενους σκοπούς πέρα από τη λήξη της συνδρομής του. Ιδιαίτερα, επισημαίνεται ότι οι ληφθείσες ή κατατεθείσες αξιολογήσεις ενός μέλους θα συνεχίσουν να είναι ορατές και ότι θα εξακολουθεί να ισχύει η νόμιμη υποχρέωση φύλαξης των δεδομένων αυτών.

Ν. Cookies

Ο monomachos.com έχει την δυνατότητα να χρησιμοποιεί cookies ως μέρος της διευκόλυνσης και λειτουργίας των υπηρεσιών μέσω της ιστοσελίδας της. Τα «cookies» είναι μικρά αρχεία (text files) που παρέχουν πληροφορίες αναφορικά με τον τρόπο και το χρόνο που ένας χρήστης επισκέφτηκε τη συγκεκριμένη ιστοσελίδα, ενώ συγχρόνως μας επιτρέπουν να ελέγχουμε πόσοι χρήστες συνολικά έχουν επισκεφτεί την ιστοσελίδα μας.
Η χρήση της τεχνολογίας των cookies είναι απαραίτητη για να έχετε πρόσβαση στις λειτουργίες του site, ωστόσο δεν κάνουμε επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που αποθηκεύονται σε αυτά.

Τα «cookies» δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών αλλά και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς.
Σε περίπτωση που ο υπολογιστής σας καθιστά ανίκανη την εγκατάσταση «cookies», εσείς θα μπορείτε να έχετε πρόσβαση στην ιστοσελίδα. Θα επηρεάσει μόνο την ακρίβεια των πληροφοριών που λαμβάνουμε εμείς για τις εσωτερικές μας αναφορές. Ο monomachos.com συμμετέχει στο πρόγραμμα «Interest Based Advertising» της Google, μέσω του οποίου η προβολή διαφημιστικών μηνυμάτων σε χρήστες ενδέχεται να στοχεύει χρήστες που είτε: α) ανήκουν σε ιδιόκτητες λίστες, είτε β) είναι κατηγοριοποιημένοι ανάλογα με τα ενδιαφέροντα τους, όπως αυτά καθορίζονται από τη Google. Δείτε αναλυτικά τις πολιτικές απορρήτου που διέπουν το πρόγραμμα.